Skip to content

Flytteforbud

Flytteforbud

I enkelte saker er barnet blitt plassert utenfor hjemmet basert på en frivillig avtale mellom foreldrene og barnevernet. Foreldrene har kanskje hatt noen problemer av forbigående art hvor de samtidig har sett at de ikke har kunnet ivareta barnet. Barnet har kanskje midlertidig befunnet seg i en situasjon slik beskrevet i barnevernloven § 4-12, men det har allikevel ikke vært nødvendig med en omsorgsovertakelse etter bestemmelsen, da man i stedet har inngått en frivillig avtale om plassering utenfor hjemmet.

Da en frivillig plassering er nettopp – frivillig – vil foreldrene til enhver tid kunne trekke tilbake sitt samtykke til frivillig plassering. Utgangspunktet er da at barnet skal hjem.

Dersom barnevernet mener at hjemmeforholdene fortsatt ikke er tilfredsstillende kan barnevernet beslutte et vedtak om flytteforbud etter barnevernloven § 4-8. Dette vedtaket kan påklages. Behandlingen av dette minner mye om behandlingen av akuttvedtak.

Barnevernet må snarlig etter et flytteforbud fremme sak om omsorgsovertakelse etter § 4-12 dersom barneverntjenesten mener at vilkårene for dette er oppfylt. I motsatt fall vil vedtaket om flytteforbud bortfalle etter 6 uker.

Dersom du tidligere frivillig har plassert barnet ditt utenfor hjemmet og nå trukket tilbake samtykket til plasseringen og barnevernet har fattet vedtak om flytteforbud kan du kontakte oss for hjelp, både til å påklage vedtaket om flytteforbud men også for bistand i en etterfølgende sak om omsorgsovertakelse.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kontaker deg så snart som mulig

Eller

Legg igjen en beskjed til oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kontaker deg så snart som mulig

Eller

Legg igjen en beskjed til oss