Skip to content

Velkommen til Barnevernhjelp

Bistand i alle typer barnevernsaker

Fri rettshjelp - Taushetsplikt - Lang erfaring
Vi tar saker over hele landet

Hva vi gjør?

Vi hjelper deg som er i kontakt med barnevernet!

Det vil være viktig for deg som blir oppsøkt av barnevernet, eller som allerede er i kontakt med barnevernet, raskt å få bistand av advokat i saken.

Du vil ofte trenge råd og veiledning til hvordan du skal forholde deg til både saken og barnevernet i forbindelse med en barnevernsak.

Vi kan bistå i alle typer barnevernsaker. Hovedvekten vil ligge på saker som angår hastevedtak, omsorgsovertakelser og samværsspørsmål.

Over 19 års erfaring

Tjenesten barnevernhjelp.no er en av Norges eldste nettbaserte juridiske rådgivningstjeneste, og ble startet opp allerede i 2000. En av Norges eldste tjenester for juridisk rådgivning på internett.