Skip to content

Samvær for andre

Samvær for andre

I enkelte saker vil det være andre enn foreldrene som ved en omsorgsovertakelse også ønsker samvær med barnet. Typisk vil dette være besteforeldre, men personkretsen er ikke begrenset til besteforeldre. I utgangspunktet kan alle som barnet har en nær tilknytning til kreve samvær med barnet.

Vilkårene for at andre enn foreldrene skal tilkjennes samvær med et barn fremkommer av § 4-19 og er strenge.

Foruten at barnet må ha en nær tilknytning til vedkommende, må også den ene av foreldrene være døde eller fylkesnemnda/retten må ha bestemt at foreldrenes rett til samvær er svært begrenset. Høyesterett har bestemt at samvær med en av foreldrene 2 ganger eller mindre pr år vil være å anse som svært begrenset.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kontaker deg så snart som mulig

Eller

Legg igjen en beskjed til oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kontaker deg så snart som mulig

Eller

Legg igjen en beskjed til oss