Skip to content

Samvær

Samvær

I saker hvor det besluttes omsorgsovertakelse skal det også bestemmes hvor ofte foreldrene skal treffe barnet – hvor mye samvær det skal være mellom barnet og foreldrene.

Retten til samvær vil like mye være en rett for barnet til å treffe sine foreldre som for foreldrene til å treffe barnet.

Hvor mye samvær det skal være avgjøres etter hva som er ”best for barnet”, jfr barnevernloven § 4-19 og § 4-1.

Hvor mye samvær det blir fastsatt i hver enkelt sak vil avhenge av flere ulike forhold; dersom det antas at plasseringen vil være av kort varighet vil det tilkjennes mye mer samvær enn i de sakene hvor det antas at plasseringen vil være langvarig. Dette fordi at dersom man antar at barnet etter hvert skal hjem igjen vil det være viktig at tilknytningen mellom barn og foreldre bevares, mens man ved langvarige plasseringer kun ønsker at barnet skal ha kjennskap til sitt biologiske opphav. Videre forsøker fylkesnemnda å utmåle samvær slik at samvær ikke vil være forstyrrende i forhold til at barnet skal falle til ro i fosterhjemmet, tilknytte seg fosterforeldrene osv. Derfor vil det ofte bli utmålt mer samvær ved fosterhjemsplasseringer innad i familien. Barnets alder ved plassering er også avgjørende, da eldre barn ikke vil knytte seg til fosterhjemmet på samme måte som et lite barn, samtidig som tilknytningen til foreldrene er sterkere. Det kan derfor utmåles mer samvær i saker hvor barnet er eldre. I saker hvor foreldrene ikke gjennomfører samvær sammen, vil det normalt bli gitt mindre samvær enn i saker hvor foreldrene har samvær sammen. Dette fordi fylkesnemnda ser hen til barnets totalsamvær, ikke foreldrenes.

Som et ytterligere tvangsinngrep kan fylkesnemnda bestemme at barnevernet skal ha rett til å føre tilsyn under samværene. Tilsyn kan fastsettes for å unngå skade eller fare for barnet, inkludert psykiske belastninger, for eksempel fordi foreldrene sier ting som kan være belastende for barnet.

En advokat vil kjenne til de ulike momentene som spiller inn i forhold til hvor omfattende samvær som skal fastsettes. Vi har lang erfaring med barnevernssaker og vil ivareta dine interesser i forhold til samvær dersom fylkesnemnda beslutter en omsorgsovertakelse.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kontaker deg så snart som mulig

Eller

Legg igjen en beskjed til oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kontaker deg så snart som mulig

Eller

Legg igjen en beskjed til oss